Godišnji porez na imovinu u Crnoj Gori

Crna Gora

Tko je obveznik plaćanja poreza na nekretnine?

Godišnji porez na imovinu u Crnoj Gori

Obvezni obveznik poreza na nekretnine je vlasnik nekretnine upisan u katastar 1. siječnja godine za koju se porez utvrđuje. Ako nekretnina ima više vlasnika, porez se dijeli između njih prema njihovom udjelu.

Kako se utvrđuje porezna osnovica?

Osnovica poreza je tržišna vrijednost nekretnine na dan 1. siječnja godine za koju se porez utvrđuje.

Koliki je ovaj porez?

Stopa poreza na nekretnine je proporcionalna i može iznositi od 0,25% do 1% tržišne vrijednosti nekretnine.

Kako se utvrđuje tržišna vrijednost nekretnine?

Kriteriji uključuju: namjenu, veličinu, lokaciju, stanje i druge elemente koji mogu utjecati na tržišnu vrijednost nekretnine.

Tko utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnine?

Općina, odnosno njezin porezni ured.

Postoje li porezna oslobođenja?

U posebnim slučajevima porezna stopa može se odlukom općine odrediti viša ili niža. U te posebne slučajeve spadaju: Poljoprivredno zemljište koje se ne obrađuje, Sekundarna stambena zgrada ili stan, Zgrada bespravno izgrađena, Zgrada gostionice na području prioritetnog turističkog odredišta, Zgrada gostionice koja se koristi protivno namjeni utvrđenoj prostornim planom, Građevinsko zemljište koji nije u skladu s urbanističkim planom.

Kolika može biti razlika u porezu za sekundarni stambeni objekt (stan)?

Ako općina tako odluči, može povećati porez na sporednu stambenu zgradu (stan) najviše 1,5 puta u odnosu na slične stanove na ovom mjestu koji nisu sekundarni.