Osnivanje poduzeća u Crnoj Gori - Što trebate znati?

Crna Gora

Na početku je važno odrediti osnivača, izvršnog direktora, registrirati sjedište tvrtke i raspodijeliti temeljni kapital.

Osnivanje poduzeća u Crnoj Gori - Što trebate znati?

Osnivači - mogu biti pojedinci ili korporacije, ali moraju biti osobe starije od 18 godina ili pravne osobe.

Izvršni direktor - Društvo mora imati najmanje jednog izvršnog direktora.

Početni kapital - Početni kapital može iznositi samo jedan euro.

Registrirana adresa – Prilikom pokretanja obrta važno je imati registriranu adresu poslovanja.

Za proces osnivanja firme u Crnoj Gori bit će vam potrebna sljedeća dokumenta:

· Važeća osobna iskaznica ili putovnica za fizičke osobe.

· Izvod iz trgovačkog registra za pravne osobe, koji nije stariji od tri mjeseca.

Procedura za registraciju firme u Crnoj Gori:

Kako bi proces registracije poduzeća bio jednostavan, važno je pripremiti i dostaviti svu dokumentaciju u Središnji registar poduzetnika sljedećim redoslijedom:

1. Odluka o osnivanju društva - Važno je napomenuti da postoje dvije vrste ugovora o osnivanju - za jednog osnivača i za više, odaberite onaj koji je relevantan za vaše buduće poslovanje.

2. Statut - preuzmite uzorak statuta jednočlanog ili višečlanog društva prema broju osnivača. Pri odabiru glavne djelatnosti i ostalih djelatnosti koristiti se popisom djelatnosti iz klasifikacije djelatnosti. Imaju četveroznamenkasti kod koji ćete koristiti. Preuzmite klasifikaciju djelatnosti.

3. Plaćanje kotizacije - Uplatiti 5,00 € na račun Poreske uprave sa svrhom uplate „registracija s.r.o.“ i 3,00 € na račun Službenog lista Crne Gore sa svrhom uplate „registracija s.r.o.“

4. Ovjerite odluku/ugovor - Na sudu ili kod javnog bilježnika.

5. Pribavite izvod od Središnjeg klirinško depozitarnog društva (CKD) - Prilikom preuzimanja izvoda potrebno je predočiti presliku osobne iskaznice osnivača i potvrdu u iznosu od 6,05 € koju uplaćujete jednom od CKD. računa u svrhu plaćanja „pristojbe za izvod“.

6. Priložiti kopiju lične karte ili putovnice - ako je osnivač državljanin Crne Gore, odnosno putovnice ako je osnivač strani državljanin.

7. Suglasnost izvršnog direktora na imenovanje - Uzorak suglasnosti možete pronaći na internetu, kao i ostale potrebne dokumente.

8. Ispunite obrazac za registraciju poduzeća - Ovo je obrazac PS 01.

9. Dostavite skupštinsku i ovjerenu dokumentaciju (statut, ovjereno rješenje/ugovor, rješenje iz CKD-a, presliku osobne iskaznice ili putovnice, potvrde, prijavnicu i obrazac PR PDV-1/akc-p) u Središnji registar Porezne uprave. i proslijedite ih.

Izrada pečata: Nakon što završite osnivanje i registraciju društva, potreban vam je pečat, koji u pravilu možete dobiti samo uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i presliku odluke o osnivanju.

Otvaranje bankovnog računa: Nakon uspješne registracije poduzeća u Crnoj Gori, možete otvoriti račun za svoje poduzeće u bilo kojoj od banaka u Crnoj Gori. Imajte na umu da svaka crnogorska banka zahtijeva da direktor kompanije osobno bude prisutan prilikom otvaranja računa.

Pronalaženje računovođe: Morat ćete pronaći računovođu za svoju tvrtku, a možda će vam trebati i poslovna dozvola ovisno o vrsti tvrtke. Licence su potrebne za obrazovne ustanove, restorane, putničke agencije, banke, osiguravajuća društva, financijske usluge, industrije povezane s uvozom ili izvozom itd.

Prijava zaposlenika poreznoj upravi: Nakon završenog osnivanja poduzeća u Crnoj Gori, potrebno je prijaviti zaposlenike poreznoj upravi. Prilikom prijave vlasnik mora predati sljedeće:

· Ugovor o radu

· Fotokopija osobne iskaznice zaposlenika

· Ispunjen JPR obrazac

Fotokopija radne knjižice zaposlenika (prva stranica i stranica na kojoj je navedena stručna sprema)

Osnivanje poduzeća u Crnoj Gori za strance: Stranci koji osnivaju poduzeće u Crnoj Gori moraju imati boravišnu dozvolu i moraju zatražiti i dobiti dozvolu za boravak i rad u Crnoj Gori. Ovaj proces traje oko 20 dana.

Državljanske iskaznice stranaca ne mogu se predočiti u institucijama u Crnoj Gori, morate imati važeću putovnicu, a ako ne možete posjetiti Crnu Goru, postoji mogućnost imenovanja lokalnog direktora tvrtke.

Posljednjih godina sve više stranaca odlučuje preseliti svoje poslovanje u Crnu Goru ili ovdje pokrenuti novi posao. Samo prošle godine stranci su osnovali više od 7000 tvrtki na području države, a najčešće su to softverske i konzultantske tvrtke.

I stranci cijene da posao mogu pokrenuti s kapitalom od jednog eura do najviše 1500 eura troškova! Uz veliki izbor nekretnina u Crnoj Gori, pogodnih kako za iznajmljivanje tako i za ugostiteljstvo, nije ni čudo što se mnogi od njih odlučuju na ovaj korak! Pogledajte ponudu nekretnina na web stranici Montenegro Prospects i odaberite stan u Crnoj Gori ili drugu vrstu nekretnine koja odgovara potrebama vašeg novog posla.